حضرت محمد پیامبرخدا(ص)

24آبان
پاسخ جالب خواننده مراکشی به هتاکان

پاسخ جالب خواننده مراکشی به هتاکان

نعمان لحلو ـ خواننده مراکشی ـ در پاسخ به اهانت نشریه فرانسوی به ساحت پیامبر (ص) آهنگی را درباره حضرت محمد (ص) خوانده است.

19آبان

داریوش ارجمند: تا آخرین قطره خونمان در برابر بدخواهان می‌جنگیم

داریوش ارجمند: تا آخرین قطره خونمان در برابر بدخواهان می‌جنگیم