حسین هدایتی

۱۰تیر

دیالوگ وایرال شده فوتبالی از امیر آقایی: وقتی همه معدن طلا هستن تو کلنگ بفروش!

دیالوگ وایرال شده فوتبالی از امیر آقایی: وقتی همه معدن طلا هستن تو کلنگ بفروش!

۱۴خرداد

فیلم | کنایه مهران مدیری به حسین هدایتی و مفاسد اقتصادیش

فیلم | کنایه مهران مدیری به حسین هدایتی و مفاسد اقتصادیش