حسین علیزاده و علی رهبری

۰۹آذر
رهبر ارکستر ایرانی دست به قلم شد

رهبر ارکستر ایرانی دست به قلم شد

علی رهبری (رهبر ارکستر ایرانی ساکن وین) در یادداشتی اقدام حسین علیزاده برای رد نشان شوالیه را تحسین کرد و گفت که به عنوان یک ایرانی به اسم حسین علیزاده افتخار می‌کند. در این یادداشت، آمده است: «جناب آقای حسین علیزاده‌ی عزیزم شما باعث افتخار همه‌ی ما ایرانیان، چه در داخل و چه در خارج […]