حسین خواجه امیری ملقب به ایرج

۱۰اردیبهشت
«حسین خواجه امیری» واکسن کرونا زد

«حسین خواجه امیری» واکسن کرونا زد

حسین خواجه امیری ملقب به «ایرج» در طرح واکسیناسیون افراد بالای ۸۰ سال شرکت کرد و واکسن کرونا دریافت کرد. این ویدیو را احسان خواجه امیری منتشر کرده است.