حسن همایون‌فال

۲۴خرداد
گفتگو با «حسن همایون‌فال»

گفتگو با «حسن همایون‌فال»

«آی نسیم سحری صبر کن؛ ما را با خود ببر از کوچه‌ها»؛ بیشتر ما یک زمانی این آهنگ را خیلی زمزمه می‌کردیم. همین یک بیت آنقدر بر سر زبان‌ها افتاد که حتی به طنز هم تبدیل شد. اواخر دهه‌ی ۶۰ یا اوایل ۷۰ بود که یک آقای خوش‌روی همیشه کت‌شلواری و البته با ریش سپید […]