حراجی ساتبی

۱۴مهر

نقاشی «دختری با بادکنک»

نقاشی میلیون دلاری بعد از فروش پودر شد!