حذف شرط: رسول نجفیان در یک نشست خبری دلیل اجراهای غمگین و آهنگ‌های غم‌انگیزی که می‌خواند را شرح داد. رسول نجفیان

11آبان
چرا رسول نجفیان غمگین می‌خواند؟

چرا رسول نجفیان غمگین می‌خواند؟

رسول نجفیان در یک نشست خبری دلیل اجراهای غمگین و آهنگ‌های غم‌انگیزی که می‌خواند را شرح داد.