حال ناخوش موسیقی

13اردیبهشت
قاسم افشار از حال ناخوش موسیقی گفت
اصول ارزیابی موسیقی در صدا و سیما مشخص نیست

قاسم افشار از حال ناخوش موسیقی گفت

قاسم افشار معتقد است که فضای موسیقی در رادیو و تلویزیون خیلی رضایت بخش نیست و به همین دلیل هم سال‌هاست که با این رسانه‌ها همکاری ندارد.