جین فوندا

05آبان

جایزه انگلیسی آقای بازیگر در لس‌آنجلس

جایزه انگلیسی آقای بازیگر در لس‌آنجلس

27مهر

بازداشت دوباره خانم بازیگر شناخته شده / این‌بار یک بازیگر مرد هم دستگیر شد

بازداشت دوباره خانم بازیگر شناخته شده / این‌بار یک بازیگر مرد هم دستگیر شد