جین فوندا

۰۵آبان

جایزه انگلیسی آقای بازیگر در لس‌آنجلس

جایزه انگلیسی آقای بازیگر در لس‌آنجلس

۲۷مهر

بازداشت دوباره خانم بازیگر شناخته شده / این‌بار یک بازیگر مرد هم دستگیر شد

بازداشت دوباره خانم بازیگر شناخته شده / این‌بار یک بازیگر مرد هم دستگیر شد