جوایز سینمایی ایران

۱۹شهریور
رضا عطاران، چهره موثر سینمای سال ۱۳۹۶ شد | «بدون تاریخ بدون امضا» این‌بار هم پیشتاز شد

رضا عطاران، چهره موثر سینمای سال ۱۳۹۶ شد | «بدون تاریخ بدون امضا» این‌بار هم پیشتاز شد

قرعه‌ای که دوباره به نام لیلا حاتمی و نوید محمدزاده افتاد

۱۹شهریور
در حاشیه خبر

در حاشیه خبر

پوری بنایی در یک مراسم سینمایی