جوایز ادبی

۲۰خرداد

بهترین رمان متفاوت سال معرفی شد

بهترین رمان متفاوت سال معرفی شد

۰۷خرداد

جایزه ادبی فرانسه به نویسنده «اشتهای آمریکایی» رسید

جایزه ادبی فرانسه به نویسنده «اشتهای آمریکایی» رسید

۲۲شهریور

هنرمند ایرانی نامزد دریافت جایزه ۷۰۰میلیونی شد

هنرمند ایرانی نامزد دریافت جایزه ۷۰۰میلیونی شد

۱۰فروردین

جایزه تد هیوز به شاعری ناشنوا رسید

جایزه تد هیوز به شاعری ناشنوا رسید

۲۵اسفند

ویلیام مروین درگذشت

ویلیام مروین درگذشت

۲۹دی

در گذشت ناگهانی برنده جایزه پولیتزر

در گذشت ناگهانی برنده جایزه پولیتزر

۱۹دی

نظر عجیب برنده جایزه «احمد محمود» درباره برنده جایزه نوبل

نظر عجیب برنده جایزه «احمد محمود» درباره برنده جایزه نوبل