جهانگیر الماسی

۰۶آبان
کاری که جهانگیر الماسی در فیلم جدید حاتمی‌کیا نتوانست انجام دهد

کاری که جهانگیر الماسی در فیلم جدید حاتمی‌کیا نتوانست انجام دهد

کاری که جهانگیر الماسی در فیلم جدید حاتمی‌کیا نتوانست انجام دهد

۰۸مهر

روایت جهانگیر الماسی از بازی در فیلم جدید حاتمی‌کیا

روایت جهانگیر الماسی از بازی در فیلم جدید حاتمی‌کیا

۲۴شهریور

جهانگیر الماسی بازیگر «خروج» حاتمی‌کیا شد

جهانگیر الماسی بازیگر «خروج» حاتمی‌کیا شد