جهانگیر الماسی

06آبان
کاری که جهانگیر الماسی در فیلم جدید حاتمی‌کیا نتوانست انجام دهد

کاری که جهانگیر الماسی در فیلم جدید حاتمی‌کیا نتوانست انجام دهد

کاری که جهانگیر الماسی در فیلم جدید حاتمی‌کیا نتوانست انجام دهد

08مهر

روایت جهانگیر الماسی از بازی در فیلم جدید حاتمی‌کیا

روایت جهانگیر الماسی از بازی در فیلم جدید حاتمی‌کیا

24شهریور

جهانگیر الماسی بازیگر «خروج» حاتمی‌کیا شد

جهانگیر الماسی بازیگر «خروج» حاتمی‌کیا شد