جنگیدن قدغن نیست

13بهمن
به دلیل عدم صدور مجوز اداره اماکن برای برگزاری این برنامه

به دلیل عدم صدور مجوز اداره اماکن برای برگزاری این برنامه

اجرای کنسرت «جنگیدن قدغن نیست» که قرار بود توسط گروه آقای سماع به روی صحنه برود، منتفی شد.
روابط عمومی گروه آقای سماع:
حتی اگر این مجوز طی روزهای باقی مانده تا تاریخ برگزاری کنسرت صادر شود نیز عملا فرصتی برای بلیط فروشی وجود ندارد پس باید اجرای این برنامه را منتفی دانست