جمعه ایرانی

17دی
«سعید توکل» سردبیر برنامه «جمعه ایرانی» توضیح می دهد

«سعید توکل» سردبیر برنامه «جمعه ایرانی» توضیح می دهد

«جمعه ایرانی» در آخرین پخش از برنامه خود در هفته‌ای که گذشت، به دلیل حذف برخی از آیتم‌ها، با مدت زمان کمتری به روی آنتن رفت.