جلیل صادقی اشرافی

24شهریور
جلیل صادقی اشرافی خبر داد:

جلیل صادقی اشرافی خبر داد:

پرفورمنس «شوق را در پستوی خانه نهان باید کرد»، اواخر شهریور ماه ۱۳۹۵ در خانه هنرمندان به اجرا در می آید.
+جزئیات کامل به همراه پوستر