جلسه هم اندیشی

۱۹خرداد
جلسه اله‌یاری با اصناف موسیقی | دیداری که بعداز یک هفته رسانه‌ای شد

جلسه اله‌یاری با اصناف موسیقی | دیداری که بعداز یک هفته رسانه‌ای شد

دیدار هفته گذشته محمد اله‌یاری مدیر جدید دفتر موسیقی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی با مدیران اصناف حوزه موسیقی کشورمان، با انتشار یک خبر کوتاه رسانه‌ای شد.