جلسه دوم شورای هنر

۱۹تیر
بررسی پیش نویس سند توسعه هنر/ بررسی اصول و سیاست‌های موسیقی کشور
در دومین جلسه شورای هنر صورت گرفت:

بررسی پیش نویس سند توسعه هنر/ بررسی اصول و سیاست‌های موسیقی کشور

جلسه دوم شورای هنر شورای عالی انقلاب فرهنگی به ریاست دکتر صالحی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی و با حضور دکتر عاملی دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگ به صورت مجازی برگزار شد.