جلد دوم یک صد سال خنیاگری

21تیر
جلد دوم مجموعه «یک صد سال خنیاگری» منتشر شد
با گردآوری و ویرایش جلال امیرپور سعید

جلد دوم مجموعه «یک صد سال خنیاگری» منتشر شد

دومین جلد از مجموعه «یک صد سال خنیاگری» به همراه فایل صوتی آن جهت استفاده هنرجویان سازهای تار و سه تار و کوبه‌ای گردآوری و منتشر شده است.