جف دنیلز،ترامپ،انتخابات آمریکا،هارپر لی،کشتن مرغ مقلد

۰۱خرداد

هنرپیشه آمریکایی: انتخاب مجدد ترامپ پایان دموکراسی خواهد بود

هنرپیشه آمریکایی: انتخاب مجدد ترامپ پایان دموکراسی خواهد بود