جعفر مروارید

18مهر
تصمیم‌گیری در خصوص زمان تشییع استاد شجریان منوط به مشورت با خانواده وی است
مدیرکل ارشاد اسلامی خراسان رضوی:

تصمیم‌گیری در خصوص زمان تشییع استاد شجریان منوط به مشورت با خانواده وی است

مدیرکل ارشاد اسلامی خراسان رضوی گفت: با توجه به حضور خانواده شجریان در مشهد در این خصوص تصمیم‌گیری خواهد شد.