جعفر محمدی زلکه ای

25تیر
جعفر محمدی زلکه ای، نوازنده شمشال کردستانی درگذشت
در سانحه تصادف

جعفر محمدی زلکه ای، نوازنده شمشال کردستانی درگذشت

تصادف رانندگی عصر پنجشنبه 24 تیر ماه در مسیر جدید مریوان به سنندج به قمیت جان جعفر محمدی«زلکه ای» نوازنده صاحب نام ساز سنتی شمشال در کردستان تمام شد.