جشن سالانه خانه موسیقی

۱۵دی
تاریخ برگزاری نوزدهمین جشن خانه موسیقی ایران مشخص شد

تاریخ برگزاری نوزدهمین جشن خانه موسیقی ایران مشخص شد

نوزدهمین جشن خانه موسیقی ایران روز ششم بهمن ماه سال ۹۷ با معرفی برگزیدگان در حوزه آثار تالیفی و کتاب میزبان علاقه مندان موسیقی است.