جشنواره پیران چنگی

۰۷مهر
«پیران چنگی» به یاد اسطوره‌های بخشی خوان موسیقی خراسان برگزار می‌شود

«پیران چنگی» به یاد اسطوره‌های بخشی خوان موسیقی خراسان برگزار می‌شود

نام منتخبین ششمین جشنواره موسیقی مقامی «پیران چنگی» که در سه تاریخ ۹، ۸ و ۱۰ مهر ماه ۱۳۹۴ آغاز می‌شود، اعلام شد. این در حالی است که در روزهای پیشین جلسات هماهنگی برگزاری جشنواره «پیران چنگی» نیز در محل اداره فرهنگ و ارشاد قوچان برگزار شدi و طی آن مسائلی همچون انتخاب طرح نهایی و تعداد پوس‌تر، فروش بلیت به صورت اینترنتی و صدابرداری و تصویر برداری حرفه‌ای این رویداد هنری ررسی گردید.
+گروه های مهمانی نیز از آذربایجان، بوشهر و خرم آباد که می توان گفت نمایندهء خطه هایی با موسیقی اقوامی و آیینی هستند، به اجرای موسیقی و حرکات آیینی خواهند پرداخت
+پوستر جشنواره