جشنواره موسیقی فجر37

۱۸اردیبهشت
اعلام اسامی شورای سیاستگذاری جشنواره موسیقی فجر ۳۷
از سوی معاون هنری وزارت فرهنگ

اعلام اسامی شورای سیاستگذاری جشنواره موسیقی فجر ۳۷

اعضای شورای سیاستگذاری سی و هفتمین جشنواره موسیقی فجر از سوی معاون هنری وزارت فرهنگ منصوب و معرفی شدند.