جشنواره موسیقی شیراز

26فروردین
جشنواره موسیقی شیراز با توجه به شرایط بحران کرونا به تعویق افتاد

جشنواره موسیقی شیراز با توجه به شرایط بحران کرونا به تعویق افتاد

ستاد برگزاری جشنواره بین المللی موسیقی شیراز با اعلام به تعویق افتادن این رویداد موسیقایی تازه ترین مصوبات جدید شورای سیاستگذاری جشنواره را اعلام کرد.