جشنواره موسیقی شیراز

۲۶فروردین
جشنواره موسیقی شیراز با توجه به شرایط بحران کرونا به تعویق افتاد

جشنواره موسیقی شیراز با توجه به شرایط بحران کرونا به تعویق افتاد

ستاد برگزاری جشنواره بین المللی موسیقی شیراز با اعلام به تعویق افتادن این رویداد موسیقایی تازه ترین مصوبات جدید شورای سیاستگذاری جشنواره را اعلام کرد.