جشنواره ملی موسیقی نواحی ایران

25بهمن
با حکم «علی مرادخانی» معاون هنری وزیر ارشاد

با حکم «علی مرادخانی» معاون هنری وزیر ارشاد

معاون هنری وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی با صدور حکمی احمد صدری را به عنوان دبیر علمی دهمین جشنواره موسیقی نواحی ایران منصوب کرد.
+احمد صدری از جمله پژوهشگران و فعالان با سابقه موسیقی نواحی است