جشنواره فیلم مقاومت

07مهر
نخستین «نشان رسول» از آن مجید انتظامی شد
از سوی جشنواره بین المللی فیلم مقاومت

نخستین «نشان رسول» از آن مجید انتظامی شد

نخستین تندیس «نشان رسول» در اختتامیه شانزدهمین جشنواره بین المللی فیلم مقاومت به مجید انتظامی رسید.