جشنواره فولکلوریک

08تیر
گروه مقامی «آیین» نماینده ایران در جشنواره داغستانِ روسیه
جشنواره بین المللی فولکلوریک جمهوری داغستان

گروه مقامی «آیین» نماینده ایران در جشنواره داغستانِ روسیه

گروه موسیقی مقامی «آیین» از ایران-همدان در جشنواره بین‌المللی فولکلوریک جمهوری داغستان روسیه به هنرنمایی می پردازد.