جشنواره عاشیق دئییشمه سی

۲۱تیر

عکس از حامد نظری

نخستین جشنواره عاشیق دئییشمه سی جایزه عاشیق عباس توفار قانلی شامگاه سه شنبه با معرفی نفرات برتر به کار خود خاتمه داد. عکس / حامد نظری