جشنواره عاشیق دئییشمه سی

21تیر

عکس از حامد نظری

نخستین جشنواره عاشیق دئییشمه سی جایزه عاشیق عباس توفار قانلی شامگاه سه شنبه با معرفی نفرات برتر به کار خود خاتمه داد. عکس / حامد نظری