جشنواره سراسری موسیقی صبا

۲۸فروردین
برگزاری جشنواره سراسری موسیقی صبا با حضور تعدادی از هنرمندان مطرح کشورمان

برگزاری جشنواره سراسری موسیقی صبا با حضور تعدادی از هنرمندان مطرح کشورمان

جشنواره سراسری موسیقی «صبا» به همت انجمن موسیقی دانشگاه شریف و حضور تعدادی از هنرمندان مطرح کشورمان در حال برگزاری است.