جشنواره سراسری آواها و نواهای رضوی

11اسفند
اعلام راه‌یافتگان به جشنواره آواها و نواهای رضوی

اعلام راه‌یافتگان به جشنواره آواها و نواهای رضوی

راه‌یافتگان به هجدهمین جشنواره سراسری آواها و نواهای رضوی مشخص شدند.

07بهمن
انتشار فراخوان جشنواره سراسری آواها و نواهای رضوی
مهلت ارسال آثار تا 25 بهمنِ جاری

انتشار فراخوان جشنواره سراسری آواها و نواهای رضوی

فراخوان جشنواره سراسری آواها و نواهای رضوی از مجموعه برنامه های هجدهمین جشنواره بین المللی امام رضا«ع» منتشر شد.