جشنواره جوان

11مهر
ستاره بهشتی : چراغ جشنواره در دوران کرونا روشن ماند
رشد کیفی نوازندگان ویلن و ویولا در جشنواره جوان

ستاره بهشتی : چراغ جشنواره در دوران کرونا روشن ماند

بهشتی معتقد است که نوازندگان شرکت کننده در بخش ویلن و ویولا رشد کیفی خوبی داشتند وپاندومی کرونا با همه آسیب‌هایی که به همراه داشته، فرصت خوبی برای تمرین کردن هنرآموزان موسیقی در همه رشته‌ها بوده است.