جشنواره استانی

۰۹مرداد
روزهای شاد مردم کرمان

روزهای شاد مردم کرمان

استان کرمان با داشته های تاریخی و باستانی و همچنین وجود هزاران هنرمند در رشته های مختلف فرهنگی و هنری ظرفیت بسیار بالایی برای اجرای برنامه های مختلف در طول ایام سال دارد که باید از این فرصت به نحو احسن استفاده شود.