جشنواره آیینه دار

19خرداد
جالی خالی غلام مارگیری در جشنواره آینه دار

جالی خالی غلام مارگیری در جشنواره آینه دار

محمدرضا درویشی در آخرین روز از بخش اجرایی دومین فستیوال موسیقی نواحی و آیینی آینه دار، به افول رفتن موسیقی نواحی را امری حقیقی دانست و گفت: ما در این جشنواره ته دیگه را کف دیگ زده‌ایم.
+درویشی: یک زمانی میان مردم معرفت شنیداری وجود داشت، بنابرین اثر هم تولید می‌شد. حالا مردم سریال و ماهواره می‌بیینند. دیگر کسی حوصله ندارد