جشنواره آیینه دار

۱۹خرداد
جالی خالی غلام مارگیری در جشنواره آینه دار

جالی خالی غلام مارگیری در جشنواره آینه دار

محمدرضا درویشی در آخرین روز از بخش اجرایی دومین فستیوال موسیقی نواحی و آیینی آینه دار، به افول رفتن موسیقی نواحی را امری حقیقی دانست و گفت: ما در این جشنواره ته دیگه را کف دیگ زده‌ایم.
+درویشی: یک زمانی میان مردم معرفت شنیداری وجود داشت، بنابرین اثر هم تولید می‌شد. حالا مردم سریال و ماهواره می‌بیینند. دیگر کسی حوصله ندارد