جشنواره آوا و نواهای رضوی

14مرداد
آواهای محلی را دریابیم

آواهای محلی را دریابیم

تعدادی از پژوهشگران فعال موسیقی با اشاره به اهمیت برپایی جشنواره آوا و نواهای رضوی تاکید کردند که نباید بگذاریم داشته های موسیقایی ما در این زمینه از بین برود. موسیقی محلی ایران، مهجور همیشه تاریخ است، موسیقی که طلایه‌دارانش در هر گوشه ایران زمین متواضعانه در حفظ این هنر می‌کوشند حال آنکه هنرمندان همواره […]