جشنواره آوا و نواهای رضوی

۱۴مرداد
آواهای محلی را دریابیم

آواهای محلی را دریابیم

تعدادی از پژوهشگران فعال موسیقی با اشاره به اهمیت برپایی جشنواره آوا و نواهای رضوی تاکید کردند که نباید بگذاریم داشته های موسیقایی ما در این زمینه از بین برود. موسیقی محلی ایران، مهجور همیشه تاریخ است، موسیقی که طلایه‌دارانش در هر گوشه ایران زمین متواضعانه در حفظ این هنر می‌کوشند حال آنکه هنرمندان همواره […]