جشنوا

12آبان
پیام مدیرکل دفتر موسیقی به سیزدهمین جشنواره موسیقی نواحی ایران

پیام مدیرکل دفتر موسیقی به سیزدهمین جشنواره موسیقی نواحی ایران

محمد اله یاری مدیرکل دفتر موسیقی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی به سیزدهمین جشنواره موسیقی نواحی ایران پیام داد.