جرج کلونی

۲۶مهر

بازیکنی که با ضربه توپ کشته شد!

بازیکنی که با ضربه توپ کشته شد!

۱۹مرداد

کمک یک و نیم میلیاردی آقای بازیگر و همسر لبنانی اش به مردم بیروت

کمک یک و نیم میلیاردی آقای بازیگر و همسر لبنانی اش به مردم بیروت

۰۱تیر

جرج کلونی اینطور ترامپ را مسخره کرد

جرج کلونی اینطور ترامپ را مسخره کرد

۲۸اردیبهشت
اظهارنظر آقای بازیگر درباره سریال‌های آنلاین

اظهارنظر آقای بازیگر درباره سریال‌های آنلاین

اظهارنظر آقای بازیگر درباره سریال‌های آنلاین

۱۹اردیبهشت

جرج کلونی: می‌توان ترامپ را در انتخابات ۲۰۲۰ شکست داد

جرج کلونی: می‌توان ترامپ را در انتخابات ۲۰۲۰ شکست داد

۲۱فروردین

آقای بازیگر در نقش بنیان‌گذار یک کمپانی خودروسازی

آقای بازیگر در نقش بنیان‌گذار یک کمپانی خودروسازی

۰۴فروردین

نسبت فامیلی آقای بازیگر با رئیس‌جمهور پیشین آمریکا

نسبت فامیلی آقای بازیگر با رئیس‌جمهور پیشین آمریکا