جرج کلونی

01دی

چطور بدترین فیلم آقای بازیگر زندگی‌اش را تغییر داد؟

چطور بدترین فیلم آقای بازیگر زندگی‌اش را تغییر داد؟

26مهر

بازیکنی که با ضربه توپ کشته شد!

بازیکنی که با ضربه توپ کشته شد!

19مرداد

کمک یک و نیم میلیاردی آقای بازیگر و همسر لبنانی اش به مردم بیروت

کمک یک و نیم میلیاردی آقای بازیگر و همسر لبنانی اش به مردم بیروت

01تیر

جرج کلونی اینطور ترامپ را مسخره کرد

جرج کلونی اینطور ترامپ را مسخره کرد

28اردیبهشت
اظهارنظر آقای بازیگر درباره سریال‌های آنلاین

اظهارنظر آقای بازیگر درباره سریال‌های آنلاین

اظهارنظر آقای بازیگر درباره سریال‌های آنلاین

19اردیبهشت

جرج کلونی: می‌توان ترامپ را در انتخابات ۲۰۲۰ شکست داد

جرج کلونی: می‌توان ترامپ را در انتخابات ۲۰۲۰ شکست داد

21فروردین

آقای بازیگر در نقش بنیان‌گذار یک کمپانی خودروسازی

آقای بازیگر در نقش بنیان‌گذار یک کمپانی خودروسازی

04فروردین

نسبت فامیلی آقای بازیگر با رئیس‌جمهور پیشین آمریکا

نسبت فامیلی آقای بازیگر با رئیس‌جمهور پیشین آمریکا