جراحی دیسک کمر

16مهر

آیدین آغداشلو به دلیل عارضه دیسک کمر، عمل جراحی انجام داده است

آغداشلو بعد از جراحی آرزویش را محقق می‌کند؟