جراحی

18بهمن
رضا ناجی بازیگر «بچه‌های آسمان» زیر تیغ جراحی رفت

رضا ناجی بازیگر «بچه‌های آسمان» زیر تیغ جراحی رفت

رضا ناجی بازیگر «بچه‌های آسمان» زیر تیغ جراحی رفت

02خرداد

یک جراحی کوچک در انتظار آقای بازیگر

یک جراحی کوچک در انتظار آقای بازیگر

12اردیبهشت

مجری محبوب برنامه «ورزش از نگاه ۲» بستری شد

مجری محبوب برنامه «ورزش از نگاه ۲» بستری شد

03دی

گیتار زدن هنرمند آفریقایی حین عمل جراحی مغز

گیتار زدن هنرمند آفریقایی حین عمل جراحی مغز