جراحی

۱۸بهمن
رضا ناجی بازیگر «بچه‌های آسمان» زیر تیغ جراحی رفت

رضا ناجی بازیگر «بچه‌های آسمان» زیر تیغ جراحی رفت

رضا ناجی بازیگر «بچه‌های آسمان» زیر تیغ جراحی رفت

۰۲خرداد

یک جراحی کوچک در انتظار آقای بازیگر

یک جراحی کوچک در انتظار آقای بازیگر

۱۲اردیبهشت

مجری محبوب برنامه «ورزش از نگاه ۲» بستری شد

مجری محبوب برنامه «ورزش از نگاه ۲» بستری شد

۰۳دی

گیتار زدن هنرمند آفریقایی حین عمل جراحی مغز

گیتار زدن هنرمند آفریقایی حین عمل جراحی مغز