جبهه فرهنگی انقلاب اسلامی

۲۲خرداد
انتشار خاطرات شفاهی یک آهنگسازِ مدیر/ «برخیزید» چگونه متولد شد؟

انتشار خاطرات شفاهی یک آهنگسازِ مدیر/ «برخیزید» چگونه متولد شد؟

خاطرات شفاهی حمید شاهنگیان از آهنگسازان و مدیران تاثیرگذار حوزه موسیقی انقلاب اسلامی و پس از آن، توسط دفتر مطالعات جبهه فرهنگی انقلاب اسلامی در دسترس مخاطبان قرار گرفت.