جایزه ویژ کتاب های صلح

19شهریور
لوریس چکناواریان: خودم را زندانی کرده‌ام و شب و روز آهنگ می‌سازم!
گفتگو با این موزیسین پیشکسوت

لوریس چکناواریان: خودم را زندانی کرده‌ام و شب و روز آهنگ می‌سازم!

یکی-دو هفته به اهدای جایزه ویژه «کتاب‌های صلح»‌ سال ۲۰۲۰ به «لوریس چکناواریان» باقی ‏است. قرار است که روز ۱۲ سپتامبر این جایزه به‌ پاس فعالیتهایش برای گسترش فرهنگ صلح به او اهدا شود.