جایزه ویژه کتاب ها برای صلح

۲۵مرداد
جایزه ویژه کتاب‌ها برای صلح ۲۰۲۰ به لوریس چکناواریان اهدا شد

جایزه ویژه کتاب‌ها برای صلح ۲۰۲۰ به لوریس چکناواریان اهدا شد

جایزه ویژه کمیسیون «کتاب‌ها برای صلح سال ۲۰۲۰» به لوریس چکناواریان سفیر هنر برای صلح و سفیر صلح ایران اهدا خواهد شد.