جایزه ویژه کتاب ها برای صلح

25مرداد
جایزه ویژه کتاب‌ها برای صلح ۲۰۲۰ به لوریس چکناواریان اهدا شد

جایزه ویژه کتاب‌ها برای صلح ۲۰۲۰ به لوریس چکناواریان اهدا شد

جایزه ویژه کمیسیون «کتاب‌ها برای صلح سال ۲۰۲۰» به لوریس چکناواریان سفیر هنر برای صلح و سفیر صلح ایران اهدا خواهد شد.