جایزه محمدرضا شجریان

۲۲آبان
جایزه‌ محمدرضا شجریان به جوایز جشن خانه موسیقی اضافه می‌شود
حمیدرضا نوربخش خبر داد

جایزه‌ محمدرضا شجریان به جوایز جشن خانه موسیقی اضافه می‌شود

حمیدرضا نوربخش خبر داد که در شورای‌ عالی موسیقی مصوب شد جایزه‌ای به نام استاد شجریان از سال آینده در جشن خانه موسیقی گنجانده شود.