جایزه بهترین موسیقی جشنواره فیلم فجر

۲۲بهمن
جایزه بهترین موسیقی جشنواره فیلم فجر به  امین هنرمند رسید

جایزه بهترین موسیقی جشنواره فیلم فجر به امین هنرمند رسید

جایزه بهترین موسیقی جشنواره فیلم فجر به امین هنرمند برای فیلم قصر شیرین رسید.