جایزه بریت 2021

۲۹فروردین
اعلام نامزدهای جوایز بریت ۲۰۲۱
بیلی آیلیش، آرلو پارکز و جویل کوری با سه نامزدی

اعلام نامزدهای جوایز بریت ۲۰۲۱

فهرست نامزدهای مهم‌ترین جایزه موسیقی بریتانیا در حالی اعلام شد که بیلی آیلیش، آرلو پارکز و جویل کوری هر کدام با سه نامزدی بیشترین شانس را برای برنده شدن دارند.