جایزه آیوور نوولو

۱۸آبان
«امیر کنجانی» نامزد دریافتِ جایزه‌ی «آیوور نوولو» شد
برای اولین بار در تاریخ موسیقی ایران

«امیر کنجانی» نامزد دریافتِ جایزه‌ی «آیوور نوولو» شد

«امیر کنجانی» -آهنگ‌ساز- نامزد دریافت جایزه ی «آیوور نوولو» که می‌توان آن را معتبر ترین جایزه موسیقی بریتانیا دانست، شد.