جاووشی

۱۹تیر
گفتگویی متفاوت با «محسن چاوشی»

گفتگویی متفاوت با «محسن چاوشی»

محسن چاوشی کرد است اما در خرمشهر به دنیا آمده، جنگ زده ی مشهد است و از بیست سالگی ساکن تهران شده. داستان همین قدر طولانی است، آنقدر طولانی که خودش می گوید: «خسته ام، واقعا خسته ام.»