جان کارنی

۰۴اردیبهشت
مارتین اسکورسیزی یک درام موزیکال می‌سازد
با همکاری جان کارنی

مارتین اسکورسیزی یک درام موزیکال می‌سازد

مارتین اسکورسیزی برای فیلم بعدی‌اش با نام «ریتم جذاب» درامی موزیکال را انتخاب کرده است.