ثبت نام در آکادمی موسیقی

06مهر
فراخوانی برای کشف صداهای تازه

فراخوانی برای کشف صداهای تازه

به همت رضا صادقی و حمید حامی دو خواننده بنام موسیقی پاپ ایران، آکادمی موسیقی جهت کشف و استعدادیابی صداهای جوان برگزار خواهد شد.
+ایرج نوذری اجرای این برنامه را برعهده خواهد داشت؛ شروع ثبت نام در کرج!