تیم فوتبال کاشیما آنتلرز ژاپن

۱۵آبان
با اعلام باشگاه پرسپولیس

با اعلام باشگاه پرسپولیس

باشگاه پرسپولیس خواننده مراسم مربوط به دیدار برگشت این تیم مقابل کاشیما آنتلرز ژاپن را مشخص کرد.