تیم فوتبال کاشیما آنتلرز ژاپن

15آبان
با اعلام باشگاه پرسپولیس

با اعلام باشگاه پرسپولیس

باشگاه پرسپولیس خواننده مراسم مربوط به دیدار برگشت این تیم مقابل کاشیما آنتلرز ژاپن را مشخص کرد.